Kontakt

Legekontorets adresse:

Gyn Tromsø
Søndre Tollbodgate 7 B
9008 Tromsø
Tlf: 776 11707

0900-1200/1300-1400

Mail til kontoret:

postmottak@gyntromso.nhn.no

På bakgrunn av datatilsynets regler har vi ikke anledning til å motta medisinske problemstillinger via mail.